Se’ns ha informat que s’ha detectat un atac informàtic al domini rah-mon.com que provoca una escalada de trànsit i consum PHP molt elevat. Estem treballant per resoldre el problema, i comptem que en 24 hores estarà sol·lucionat.

Mentretant, us preguem que si heu de contactar amb en Rah-mon Roma ho feu directament per telèfon.