NOUS CAMINS, Animadors en evolució
Pàgina central del suplement Criatures del Diari Ara de dissabte 9 de febrer de 2013, escrit per Paloma Arenós.