A l’article publicat el dia 1 d’octubre, que titulava BATALLA A L’INTRUSISME, començava el darrer paràgraf dient que sempre n’hi ha hagut i sempre n’hi haurà. I parlava dels “estrats de mercats”. Tal com prometia, avui voldria parlar d’ells.

De bon principi, cal que us defineixi el que entenc per estrats de mercat. Aquesta definició l’entenc complexa, amb força ítems. Un primer, que fa referència als diferents àmbits on l’animació té incidència. Un segon que abasta —d’una manera força ordenada i curiosa— les diferents dedicacions dels qui les efectuen; des de la més puntual fins a la professional, passant per l’esporàdica, la de temporada, l’amateur i la semi-professional (un concepte que no acabo d’entendre, tot i que circula força). Al mig, hi ha les columnes de les disponibilitats, les cobertures i els catxets.

Els ítems acostumen a casar —o, si més no, jo els he anat casant. A cadascuna de les dedicacions li vindria a correspondre un estrat acotat d’àmbits, amb certa correspondència en el superior i l’inferior immediat. Per a què m’entengueu, utilitzaré uns conceptes diferents: hi ha muntatges disponibles al mercat amb tot tipus de pressupost i per tot tipus de celebracions. El desllorigador és tenir clar per quin tipus de celebracions muntes els teus espectacles, quins pressupostos pots mantenir i quina és la teva dedicació real a la feina. En el gràfic que adjunto us introdueixo les dedicacions que us comentava i els àmbits. Entre les dues columnes, hi afegeixo la disponibilitat temporal dels que posen en pràctica pes “pràctiques de l’animació”, les cobertures —sanitària i de Responsabilitats civils—, i els catxets. Ja em perdonareu les denominacions (especialment les dels catxets), però vull que entengueu aquest article, no pas com un estudi tancat, sinó com a reflexió personal dins l’àmbit de la professió. Un toc d’humor ja me’l permetreu…

Els professionals del món de l’animació ja ens sabrem situar en una de les línies horitzontals de la graella, i no vol dir que el que estigui amunt o avall en la gràfica sigui millor o pitjor, no caldria ni que us ho escrivís.

Ei; per cert! Rebré amb molt bon rotllo les crítiques i les aportacions pertinents a la iniciativa classificadora.