A nivell gràfic també ha quedat constància del meu pas per la Fira Mediterrània…