Actualitzo el calendari. Hi ha hagut algunes actuacions afegides durant el mes d’octubre.