Videos

Des d’uns anys ençà s’ha fet indispensable presentar els espectacles amb imatges de video. Evidentment, aquest és el nou llenguatge visual preeminent. Cal tenir present, però, que mai no és el mateix veure aquests videos que viure els espectacles. Els shows d’animació infantil d’en Rah-mon Roma són irrepetibles. Es tracta d’espectacles cíclics en els que les propostes que rep l’auditori generen unes respostes que en Rah-mon llegeix i torna a abocar cap a l’auditori. El públic se sent escoltat i partícip de la festa.

Els videos que veureu a continuació són una selecció d’alguns dels espectacles que podeu viure d’en Rah-mon. N’anirem penjant de nous i substituïnt els més antics. A cadascuna de les pàgines dels espectacles hi trobareu el seu video que, recordem-ho, és un petit exemple del que pot arribar a passar.

Tal com diem en un dels videos, allò que passa als nostres espectacles NO ÉS MÀGIA, però ÉS MÀGIC!