El cotxe del meu avi

Tot jugant, amb el meu fill Jaume (llavors ell tenia 4 anys) vam fer aquesta versió del clàssic.

EL COTXE DEL MEU AVI
Popularitzada. Adaptació i arranjament de Rah-mon Rom

Al cotxe del meu avi se li ha rebentat la roda,
al cotxe del meu avi se li ha rebentat la roda,
al cotxe del meu avi se li ha rebentat la roda.
L’enganxem amb un xiclet!